Schroniska w woj. Warmińsko-mazurskim

Schronisko dla Zwierząt w Siedliskach,
Siedliska, 19-300 Ełk
tel. 87 610-34-64

Schronisko dla Zwierząt w Giżycku
ul. Sikorskiego 4/12,
11-500 Giżycko
Tel./fax: (87) 428-45-33

Schronisko dla Zwierząt w Iławie
ul. Komunalna 2A,
14-200 Iława
tel.: 0 605 121 211

Schronisko dla Zwierząt w Kętrzynie
ul. Budowlana, 11-400 Kętrzyn
tel.: 089 7513372

Schronisko dla Zwierząt w Korszach
Korsze – Podlechy 21,
11-430 Korsze
tel.: 089 7541828

Schronisko dla Zwierząt „Mój Dom”
Bagienice Małe,
11-700 Mrągowo

Schronisko dla Zwierząt w Ostródzie
ul. Olsztyńska 73A,
14-100 Ostróda
inż. Ewa Żukowska
tel.: 089 6461504

Schronisko dla Zwierząt w Piszu
Kocioł Duży, 12-200 Pisz
tel.: 087 4233306

Schronisko dla Zwierząt w Szczytnie
ul. Łomżyńska 3a, Szczytno
tel.: 089 6248293

Schronisko dla Zwierząt w Elblągu
ul. Królewiecka 233,
82-300 Elbląg
tel.: 055 2341646

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie
ul. Turystyczna 2,
10-369 Olsztyn
089 5268215 lub (089) 534 88 88